Användarvillkor

Dessa villkor gäller för användning av HurrySkurry.com oavsett om du är inloggad eller icke inloggad användare. Vänligen läs dessa villkor innan du börjar använda webbsidan.  Om du använder webbsidan så har du också accepterat dessa villkor och att du följer dem.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor och kommer därefter att publicera ändringar på denna sida, utan att först meddela dig. Du är ansvarig för att regelbundet kontrollera informationen online för att ta del av eventuella ändringar.

Du ska inte på något sätt använda webbsidan till att delge oss eller webbsidan eller någon annan användare av webbsidan någonting som på något sätt;

 • bryter mot någon lag
 • är kriminellt
 • är inaktuellt eller felaktigt
 • kan vara opassande, pornografiskt, obscent, vulgärt, kränkande, rasistiskt, diskriminerande, förolämpande, skadligt, elakt, hatiskt, politiskt eller osant.
 • kan bryta mot upphovsrätt eller immaterialrätt eller privatlivets helgd eller andra rättigheter gällande oss eller annan person.
 • är mot våra intressen

Kommentarer, rekommandationer och betyg som lämnas på webbsidan är inte rådgivande. Du som användare har ansvar för att bilda din egen uppfattning och se kommentarerna och innehåll som en informationskälla. Vi kan inte heller garantera att all information är korrekt på hemsidan.

Du åtager dig att så fort du använder webbsidan, också att följa våra användarinstruktioner.

Tillgänglighet och ev riktighet på webbsidan.

Vi eftersträvar en så hög tillgänglighet som möjligt, men kan inte garantera att den alltid är tillgänglig. Vi garanterar inte att sidan alltid är utan fel.
Tillgången till webbsidan kan när som helst stängas av för dig som person eller för samtliga användare utan föregående information. Om du är avstängd som person får du inte använda webbsidan under annat namn eller på annat sätt försöka lura oss.

Vi kan ändra innehållet på webbsidan utan att informera i förväg.

Vi försöker alltid ha korrekt information på webbsidan, men vi lämnar inte någon garanti att så alltid är fallet. Vi kan inte garantera att informationen är korrekt, uppdaterad eller ändamålsenlig. Vi tar inget ansvar för felaktigheter eller försummelser som kan bero på misstag från vår sida.

Registrering och användning

Om du vill göra en beställning så kommer du att behöva registrera ett användarkonto genom att uppge ditt namn, din adress och e-postadress och annan personlig information.

I registreringsprocessen så kommer du att bli ombedd att skapa ett användarnamn och lösenord. Det är viktigt att du behåller dessa uppgifter för dig själv och inte på något sätt delar med dig av dessa till annan person, eller gör det möjligt för annan person att ta del av ditt lösenord och användarnamn. Du är helt ansvarig för köpet om du inte håller ditt lösenord hemligt.

Du måste vara registrerad med en giltig e-postadress som du regelbundet använder för att vi ska kunna skicka information till dig, bl a om dina beställningar.

För att handla i vår nätbutik måste du ha fyllt 18 år. Är du yngre än så krävs målsmans tillstånd.

När du registrerar ett konto, och när du loggar in på detta därefter, kan du välja om du vill ta emot informationsutskick (t.ex. nyhetsbrev, information om erbjudanden). Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang på sådana utskick genom att meddela oss.

Vårt ansvar

Vi ska inte på något sätt hållas ansvarig för följdfel, kostnader eller andra problem som kan uppstå genom användning av våra produkter eller användning av webbsidan.

Immaterialrätt

Hurry Skurrys varumärke, namn, slogans eller logotype tillhör Hurry Skurry och får inte användas utan vårt skriftliga tillstånd.
Du får inte använda något material från webbsidan i marknadsföringssyfte utan tillstånd från oss.
Vi har ingen kontroll över sidor vi länkar till och som inte tillhör oss, vilket innebär att vi inte heller kan ta ansvar för riktigheten på dessa sidor.

Länkning, bloggar och influencers

Vi ger dig härmed ett återkallningsbart, icke-exklusivt och royaltyfritt tillstånd att länka till vår webbsida från din hemsida, förutsatt att du gör det på ett rättvist och lagligt sätt, utan att skada vårt rykte eller att dra fördel av det:

 • du ska inte ge några garantier eller företrädanden om oss, våra tjänster eller policies om du inte skriftligt fått vårt godkännande.
 • du ska inte säga något som är felaktigt, missledande, nedsättande eller anstötligt om oss, våra tjänster eller policies.
 • du ska inte, uttryckligen eller underförstått, hävda att vi rekommenderar din sida eller samarbetar med den om så inte är fallet.

Cookies

Webbsidan använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av tjänsten.
En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt.
Cookien möjliggör för oss att förbättra ditt besök på webbsidan.
En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessions-cookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare.Webbsidan använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Webbsidan kan även komma att använda sig av tredje partscookies.
Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsen funktionalitet.

Övrigt

Om något av dessa villkor skulle befinnas vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt overkställbart på grund av lagarna i en stat eller ett land där dessa villkor var menade att gälla, ska det olagliga, ogiltiga eller overkställbara villkoret, så långt lagen tillåter, separeras och tas bort och de övriga Användarvillkoren ska fortsätta gälla och fortfarande vara bindande och tillämpliga.

Tvist

Eventuella tvister som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Du kan också, för att lösa tvisten utanför domstol, vända dig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vad vi behöver. Vi lämnar aldrig över dina uppgifter till tredje part om inte samtycke finns inhämtat.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Hurry Skurry används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Hurry Skurrys digitala kanaler. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@hurryskurry.com

När du beställer information, använder formulär på hemsidan, köper produkter eller tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Hurry Skurry använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person, t.ex. namn och kontaktuppgifter, personnummer, IP-adresser, tävlingsbidrag.

Vilken information samlar vi in?
Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, appar, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor.

Insamling av data
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon eller interagerar på våra sociala medier eller laddar ner våra appar i mobiltelefonen. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation
 • namn, adressinformation
 • e-postadress
 • mobiltelefonnummer
 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex. nyhetsbrev som du läser.
 • Historisk information– tidigare köp,
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, tekniska data om enheter du använder, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och våra tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookies policy på vår hemsida.

Vad gör vi med informationen?
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och tjänster till våra kunder. Detta kan t ex vara när du handlar från vår sida, skickar meddelanden till oss, eller när du recenserar en produkt som du köpt. Det kan även finnas andra situationer där vi lagrar data för att kunna tillhandahålla en bättre service till dig som kund.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
Hurry Skurry behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Hurry Skurry skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Kommer vi dela vidare din information?
Hurry Skurry kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig, t ex betalningfunktioner och frakt. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Hurry Skurry värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till:

Du har rätt att få ett registerutdrag.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn
Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy.